25. juunil 2014 esitas SA TAKK juhataja Eesti Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnale taotluse arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ pikendamiseks ühe aasta võrra ning lisarahastuse eraldamiseks.

29. septembril 2014 kinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 142 arengukoostööprojekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kuni 20. oktoobrini 2015 ning lisarahastuse eraldamise. 9.oktoobril 2014 allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ja TAKK-i juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus alustab koostöös Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumiga arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “. Koostööprojekt kestab 16 kuud, 20. juunist 2013 kuni 20. oktoobrini 2014. Projekti eesmärgid on Uganda pealinnas Kampalas ja selle lähiomavalitsuses vähemalt kahe turismiinfopunkti rajamine Tallinna turismiinfopunkti ja teenindussaalide eeskujul, Uganda omavalitsusdelegatsioonidele Tallinna ja Eesti turismiinfopunktide ja teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine, kaasaegsete IKT lahenduste kasutamine infopunktides ning turismiteenuste laiaulatuslikum teadvustamine.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

vaata lähemalt...


Hea külaline, uudistaja, võimalik koostööpartner!

Tere tulemast meie kodulehele!

Uusajast alates on kuulunud sellised mõisted, nagu areng, progress, moderniseerimine, innovatsioon Lääne tsivilisatsiooni igapäevaellu. Linnad omakorda on olnud peamised arenguvõimendid. Tallinna tõusmine Euroopa majandus- ja poliitilisele kaardile on olnud seotud kunagiste hansalinnade võrgustikuga. Läänemere tähtsaks gateway’ks on Tallinn jäänud tänaseni. Ent Tallinn peab ka ise arenema ja kohanema 21. sajandi väljakutsetega. Kuidas positsioneerida suhetes teiste Läänemere tähtsate keskustega, missugune on Tallinna roll ja tähendus lähiregioonis ja Eestis endas, mis Tallinna ajaloos ja tänapäevas on õpetlik teistele linnadele, kas Tallinnal võiks olla mingi eriline missioon või initsiatiiv – need on põhilised teemad, mille käsitlemiseks on ellu kutsutud Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus. 
Tegemist on think tank tüüpi sihtasutusega, mille eesmärgiks on toetada Tallinna valitsemist linnakodanike huvides ideede, kontseptide ja lahendusvariantide pakkumisega, kaasates erinevate alade asjatundjaid, korraldades asjaomaseid koolitusi, konverentse ja ümarlaudu ning edendades Tallinna rahvusvahelist kuvandit.
Tallinn on väärt olema pealinn ja peaga linn – see on meie tegevuse juhtmõte.
 
Liituge meiega! Hüva nõu nagu ka kriitiline meel on alati hinnas.
 
Teie,
Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus
 

 

 

SA TAKK Põhikiri 
Palgaandmed (2011)
Palgaandmed (2010)
Palgaandmed (2009)
Palgaandmed (2008)

 

KONTAKT

SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Vabaduse väljak 10a
10146 Tallinn
telefon +372 640 4543
fax +372 672 0191
e-post: info@takk.ee
www.takk.ee

 


UUDISED

  • SA Tallinna Arengu -ja Koolituskeskus korraldas 20.-25.06.2015 Brüsselis toimunud rahvusvahelisel messil „ 28 on your plate“ Tallinna linna ja Eesti esindamise.
  • SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas 05.06 - 08.06.2015 Venemaa Riikliku Telekanali RTR Rossija SPb ja teiste Peterburist tulnud ajakirjanike jaoks Tallinna XXXIV Vanalinna päevi käsitleva telesaate ettevalmistamise.
  • Sihtasutus Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas 15. aprillil 2015 Tallinna linna- poolse esindatuse Sillamäel toimunud ettevõtlus teemalisel konverentsil „Sillamäe Ettevõtluspäevad 2015“.

vaata lähemalt...