21. detsembril 2015 kinnitas Eesti Vabariigi välisminister oma käskkirjaga nr 221 SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskuse projekti nr 16-2013-A „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ lõpparuande. Seega on Eesti ja Uganda arengukoostööprojekt „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ edukalt lõpetatud.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


25. juunil 2014 esitas SA TAKK juhataja Eesti Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnale taotluse arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ pikendamiseks ühe aasta võrra ning lisarahastuse eraldamiseks.

29. septembril 2014 kinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 142 arengukoostööprojekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kuni 20. oktoobrini 2015 ning lisarahastuse eraldamise. 9.oktoobril 2014 allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ja TAKK-i juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus alustab koostöös Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumiga arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “. Koostööprojekt kestab 16 kuud, 20. juunist 2013 kuni 20. oktoobrini 2014. Projekti eesmärgid on Uganda pealinnas Kampalas ja selle lähiomavalitsuses vähemalt kahe turismiinfopunkti rajamine Tallinna turismiinfopunkti ja teenindussaalide eeskujul, Uganda omavalitsusdelegatsioonidele Tallinna ja Eesti turismiinfopunktide ja teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine, kaasaegsete IKT lahenduste kasutamine infopunktides ning turismiteenuste laiaulatuslikum teadvustamine.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

vaata lähemalt...


Hea külaline, uudistaja, võimalik koostööpartner!

Tere tulemast meie kodulehele!

Uusajast alates on kuulunud sellised mõisted, nagu areng, progress, moderniseerimine, innovatsioon Lääne tsivilisatsiooni igapäevaellu. Linnad omakorda on olnud peamised arenguvõimendid. Tallinna tõusmine Euroopa majandus- ja poliitilisele kaardile on olnud seotud kunagiste hansalinnade võrgustikuga. Läänemere tähtsaks gateway’ks on Tallinn jäänud tänaseni. Ent Tallinn peab ka ise arenema ja kohanema 21. sajandi väljakutsetega. Kuidas positsioneerida suhetes teiste Läänemere tähtsate keskustega, missugune on Tallinna roll ja tähendus lähiregioonis ja Eestis endas, mis Tallinna ajaloos ja tänapäevas on õpetlik teistele linnadele, kas Tallinnal võiks olla mingi eriline missioon või initsiatiiv – need on põhilised teemad, mille käsitlemiseks on ellu kutsutud Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus. 
Tegemist on think tank tüüpi sihtasutusega, mille eesmärgiks on toetada Tallinna valitsemist linnakodanike huvides ideede, kontseptide ja lahendusvariantide pakkumisega, kaasates erinevate alade asjatundjaid, korraldades asjaomaseid koolitusi, konverentse ja ümarlaudu ning edendades Tallinna rahvusvahelist kuvandit.
Tallinn on väärt olema pealinn ja peaga linn – see on meie tegevuse juhtmõte.
 
Liituge meiega! Hüva nõu nagu ka kriitiline meel on alati hinnas.
 
Teie,
Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus
 

 

SA TAKK Põhikiri 

 

KONTAKT

SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Paldiski mnt 48a
10614 Tallinn
telefon +372 640 4543
fax +372 672 0191
e-post: info@takk.ee
www.takk.ee

 


UUDISED

  • SA Tallinna Arengu -ja Koolituskeskus korraldas 28.06.2016 Brüsselis, Regioonide Committee hoones, toimunud rahvusvahelisel messil „ Open Day“ nii Tallinna linna ja Eesti esindamise.
  • Koostöös Tallinna Haridusametiga planeeriti Tallinna koolide õppureile 2 õppereisi Peterburi 1-3. ja 29.-31. märtsini 2016.
  • 16. ja 17. märtsil 2016.a. said üle terve Eesti Tallinnasse, 12-ndatele Linnade ja Valdade Päevadele osalema tulnud kohalike omavalitsuste esindajad, taaskord Tallinna infostendis näha ja kuulda kõige värskemat informatsiooni SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse, Tallinna Transpordiameti, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Kultuurikatla ja Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt pakutavatest uutest teenustest ning vastavate valdkondade arengutest.

vaata lähemalt...